"เสี่ยงสมาธิสั้น" ไหม.?
เกณฑ์ที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัย
" โรคสมาธิสั้น "
ที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมจิตแพทย์
อเมริกา ( DSM-IV )

"หากเด็กคนใด มีลักษณะอาการทั้ง 2 กลุ่มรวมกัน มากกว่า 6 อาการขึ้นไป" เด็กคนนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น "เด็กสมาธิสั้น"


ลูกน้อยสมาธิสั้น อนาคตต้องไม่สั้น
" โรคสมาธิสั้น " เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อนำประสาทในสมอง (โดปามีน) ที่มีน้อยกว่าเด็กทั่วไป จึงส่งผลให้เด็กไม่สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ จึงส่งผลให้เกิดอาการ ซน อยู่ไม่นิ่ง อารมณ์รุนแรง พ่อ-แม่ ต้องเข้าใจก่อนว่า การที่ลูกมีอาการแบบนี้นั้น ไม่ใช่ความผิดของลูก แต่เกิดจากอาการของ " โรคสมาธิสั้น "

หากลูกมีอาการเข้าข่ายสมาธิสั้น พ่อ-แม่ ควรรีบแก้ไข เพราะ  จากงานวิจัย พบว่า "เด็กสมาธิสั้น" นั้น จะไม่สามารถดึงความสามารถออกมาได้เต็มที่ ทั้งด้านการเรียน มนุษย์สัมพันธ์ จนเด็กขาดความมั่นใจในตัวเอง และการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีนั้น อาจส่งผลให้อาการเหล่านี้รุนแรงขึ้น

 

เมื่อพบว่าเด็กมี “อาการสมาธิสั้น” ควรรีบดูแลให้ถูกวิธี

ตั้งแต่เล็กๆ จะง่ายกว่าการดูแลตอนโต เพราะอาการจะรุนแรงขึ้น

และจะทำให้เด็ก เสียโอกาสการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ

 

อาการเหล่านี้ ดีขึ้นได้ด้วย อเลอไทด์

"อเลอไทด์" ไม่ใช่ยา เป็นสารอาหารจากธรรมชาติ ที่ใช้เป็นอาหารบำรุงสมองโดยตรง ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ปลอดภัยต่อการใช้ ส่วนประกอบหลักของ อเลอไทด์ คือ สารสกัดจากพืชพรมมิ ซึ่งมีงานวิจัย พบว่าใช้แล้วเห็นผลดีใน "เด็กสมาธิสั้น" ที่จะช่วยเพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ดีขึ้น และลดอารมณ์หงุดหงิดให้ดีขึ้นได้


อเลอไทด์ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในตลาดขณะนี้ ที่มีส่วนประกอบทั้งหมดที่ช่วยในการบำรุงสมองโดยตรง และมีส่วนประกอบครบถ้วน ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับเด็ก อัดแน่นอยู่ในเม็ดเดียว ทำให้ทานแล้วสามารถสัมผัสผลลัพธ์ได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องทานผลิตภัณฑ์บำรุงสมองออย่างอื่นเพิ่มเติมอีก

อเลอไทด์ เหมาะสำหรับใคร?
อเลอไทด์ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

"ลูกน้อยสมาธิสั้น อนาคตต้องไม่สั้น" 
อเลอไทด์ ทางเลือกหนึ่งในการดูแลสมอง  
ด้วยสารสกัดคุณภาพ 
ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี 
.............

เราพร้อมดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัว
"ผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
คือเป้าหมายของเรา"
สั่งซื้อจาก Healthy Brain
ปรึกษาการใช้แบบเห็นผลได้ตลอดการใช้

"เด็กสมาธิสั้น"  อนาคตต้องไม่สั้น
น้องจะได้ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้


"เสี่ยงสมาธิสั้น" ไหม.?
เกณฑ์ที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัย
" โรคสมาธิสั้น "
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมจิตแพทย์
อเมริกา (  DSM-IV )

"พ่อ-แม่ อย่าปล่อยผ่าน  "หากเด็กคนใด มีลักษณะอาการทั้ง 2 กลุ่มรวมกัน มากกว่า 6 อาการขึ้นไป" เด็กคนนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น "เด็กสมาธิสั้น"

ลูกน้อยสมาธิสั้น อนาคตต้องไม่สั้น" โรคสมาธิสั้น " เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อนำประสาทในสมอง (โดปามีน) ที่มีน้อยกว่าเด็กทั่วไป จึงส่งผลให้เด็กไม่สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ จึงส่งผลให้เกิดอาการ ซน อยู่ไม่นิ่ง อารมณ์รุนแรง พ่อ-แม่ ต้องเข้าใจก่อนว่า การที่ลูกมีอาการแบบนี้นั้น ไม่ใช่ความผิดของลูก แต่เกิดจากอาการของ " โรคสมาธิสั้น "

หากลูกมีอาการเข้าข่ายสมาธิสั้น พ่อ-แม่ ควรรีบแก้ไข เพราะ  จากงานวิจัย พบว่า "เด็กสมาธิสั้น" นั้น จะไม่สามารถดึงความสามารถออกมาได้เต็มที่ ทั้งด้านการเรียน มนุษย์สัมพันธ์ จนเด็กขาดความมั่นใจในตัวเอง และการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีนั้น อาจส่งผลให้อาการเหล่านี้รุนแรงขึ้น

"เด็กสมาธิสั้น" ถ้าได้รับการดูแล
ตั้งแต่เล็กๆ จะง่ายกว่าการดูแลตอนโต

และเด็กจะได้ไม่เสียโอกาสในเรียนรู้ในชั้นเรียน

""อเลอไทด์" ไม่ใช่ยา เป็นสารอาหารจากธรรมชาติ ที่ใช้เป็นอาหารบำรุงสมองโดยตรง ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ปลอดภัยต่อการใช้ ส่วนประกอบหลักของ อเลอไทด์ คือ สารสกัดจากพืชพรมมิ ซึ่งมีงานวิจัย พบว่าใช้แล้วเห็นผลดีใน "เด็กสมาธิสั้น" ที่จะช่วยเพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ดีขึ้น และลดอารมณ์หงุดหงิดให้ดีขึ้นได้

ส่วนประกอบสำคัญ  Ingredients

อเลอไทด์ เหมาะสำหรับใคร?
อเลอไทด์ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

"ลูกน้อยสมาธิสั้น อนาคตต้องไม่สั้น"
อเลอไทด์ ทางเลือกหนึ่งในการดูแลสมอง 
ด้วยสารสกัดคุณภาพ 
ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี 
.............


ดูประสบการณ์ผู้ใช้เพิ่มเติม..คลิกที่รูปด้านล่าง

เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี ดีขึ้นได้ถ้ารู้วิธี


เราพร้อมดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัว
"ผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
คือเป้าหมายของเรา"

สั่งซื้อจาก Healthy Brain
ปรึกษาการใช้แบบเห็นผลได้ตลอดเวลา

ของแท้ 100%

ผู้ติดตามใน line กว่า 39311 คน

ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ..ฟรี

ส่งบทความที่มีประโยชน์ ให้อย่างต่อเนื่อง

 Tel.087-5917495 , 091-8871691

"เด็กสมาธิสั้น"  อนาคตต้องไม่สั้น
น้องจะได้ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้
......

"ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง" 
จัดส่งโดย เคอรี่ เอ็กซ์เพลส

สามารถตรวจสถานะตลอดเส้นทาง

ศูนย์สมองดี Healthy Brain
ใส่ใจในทุกบริการ
จัดส่งทุกวัน

Visitors: 21,347